Monthly Archives: oktober 2019

Concept of Power

Studier visar att fart inte ändras med specs, utan istället med strängbäddens styvhet då bollbanan vid träff från racket ändras.

Lösare eller hårdare?
Genom åren har människor inom tennisindustrin sagt att man ska stränga lösare för att få mer fart och hårdare för mer kontroll. De har både haft fel och rätt. Ifall definitionen av fart kommer av hastigheten bollen har när den lämnar racket, har de fel. Om de menar hur djupt i banan bollen landar, har de rätt.

Farten ökar bara marginellt, ett räkneexempel, om du slår en boll i 100km/h med ditt rack strängat 55 pounds och sedan sänker trycket med 10 pounds till 45 pounds kommer du med samma swing och swinghastighet (dvs. exakt samma slag och alla andra förutsättningar är exakt likadana) öka farten med cirka 1.5% till 101,5 km/h.

Konstant fart
Laboratorietester visar att farten bollen har när den lämnar racket inte påverkas av strängbäddens styvhet, dimension på sträng, strängmaterial eller konstruktion.  Medans racket som används och svinghastighet har stor påverkan har strängbädden ingen påverkan på fart. Bollen kommer att ha samma fart oavsett vilka specs strängen har.

Bollbana
Studierna visar att farten inte påverkas av strängbäddens styvhet, men har en signifikant påverkan på bollbanan. Om alla specs är lika, kommer bollen att lämna racket i en högre vinkel om racket är strängat lösare och en lägre vinkel om strängat hårdare. Den lösare strängningen gör att bollen landar djupare i banan.